Cách Thức Lập Lệnh Nạp Tiền

    Sau khi đã chuyển tiền thành công thì bạn tiến hành thực hiện lệnh Nạp Tiền, cách thức thực hiện như mẫu bên dưới:

hướng dẫn rút tiền và nạp tiền

 • BẠN NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC NÀO: Chọn vào hình thức nạp tương ứng mà bạn đã nạp: Internetbanking, ATM hay Tại ngân hàng.
 • BẠN NẠP TIỀN QUA NGÂN HÀNG NÀO: Chọn vào biểu tượng ngân hàng tương ứng mà bạn đã nạp.
 • BẠN ĐÃ NẠP TIỀN VÀO SỐ TÀI KHOẢN NÀO?: Click chọn vào và tài khoản tương ứng.
 • TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN: Điền họ và tên người đi nạp tiền.
 • SỐ TIỀN BẠN ĐÃ GỬI: Điền đầy đủ số tiền mà bạn đã gửi vào đây. Ví dụ: 10 Triệu thì bạn điền: 10.000.000
 • NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC NÀO: Bạn chọn vào tài khoản cược tương ứng của bạn.
 • SỐ LỆNH GIAO DỊCH: Bạn điền số lệnh giao dịch tương ứng mà ngân hàng gửi về khi đã chuyển tiền thành công.
 • Khi đã điền đủ thông tin, bạn chọn vào NẠP TIỀN để hoàn thành.

Lưu ý: Sau khi đã lập lệnh nạp tiền bạn vui lòng chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến độ xử lý ở cột TRẠNG THÁI trong mục LỊCH SỬ RÚT NẠP TIỀN. Nếu trạng thái là HOÀN THÀNH thì có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được xử lý.

lịch sử rút nạp tiền của tài khoản tại 8LIVE

****************************************

Cách Thức Lập Lệnh Rút Tiền

    Để rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình, bạn vui lòng thực hiện lệnh Rút Tiền như mẫu bên dưới:

cách lập phiếu rút tiền tại 8LIVE

 • BẠN RÚT TIỀN VỀ NGÂN HÀNG NÀO?: Chọn vào biểu tượng ngân hàng mà bạn cần rút tiền về
 • Bạn điền đủ các thông tin:

           + TÊN NGƯỜI NHẬN TIỀN
           + SỐ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN
           + SỐ TIỀN MUỐN RÚT
           + RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC (chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền)

 • Sau cùng bạn chọn vào RÚT TIỀN

Lưu ý: Yêu cầu RÚT TIỀN của bạn sẽ được xử lý trong ít phút, bạn có thể kiểm tra tiến độ xử lý ở cột TRẠNG THÁI. Nếu trạng thái là HOÀN THÀNH tức là yêu cầu của bạn đã được xử lý thành công.